Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κερατσινίου – Δραπετσωνας, αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος: Πέτσας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Βαρδαξόγλου Χρήστος
Γενικός Γραμματέας: Χαιρέτας Ιωάννης
Ταμίας: Ρηνιώτης Βασίλειος
Τακτικά Μέλη: Γιαννουλίδης Κωνστανίνος
Μπεθάνης Νικόλαος
Σταματάκης Γεώργιος
Αναπληρωματικά Μέλη: Πανηγήρης Σταύρος
  Ευφραιμιδου Παναγιώτα